РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА

Распоред писаних провера односи се на писане провере које се најављују тј. дуже су од 15 минута. Петнаестоминутне и краће писане провере не најављују се и нису предмет овог распореда.

Распоред писаних провера за ниже разреде - друго полугодиште

Распоред писаних провера за више разреде - друго полугодиште