Сви за једног, школа за све!

Основна школа "Вук Караџић" је школа која има традицију дугу седамдесет година и све време представља расадник знања, идеја, културних садржаја у овој сеоској средини.

Школа се налази се у центру села Стојник. У близини школе су просторије Месне заједнице, Поште, Дома културе...

Школа је поред вaспитно-образовног рада истовремено и културно-образовни центар ове средине. Наставни садржаји, облици рада, ваннаставне активности су прилагођени условима које намеће средина. Ученици су укључени у разна спортска такмичења, културно-уметничко друштво села и приредбе у вези са делатностима села. Данас, после 70 година у скромном простору наше школе наставници улажу напоре за што квалитетнији рад.

Основна школа "Вук Караџић" у Стојнику је самостална образовна установа, коју тренутно похађа 100 ученика.