Мото школе

Сви за једног, школа за све!

Мисија школе

Мала сеоска школа, између два града, у богатом природном окружењу, са седамдесетогодишњом традицијом у којој се негују: знање, одговорност, игра, дружење и солидарност, хуманост,  толеранција, добро расположење, креативност и стална жеља за унапређивањем живота у школи.

Визија школе

Желимо савремену школу која је у току са иновацијама, у којој је школски живот разноврстан, а ученици мотивисани и активни, чија је средина подстицајна и безбедна, у којој владају сараднички односи и тимски рад.