Учитељи
Ана Раденковић
Зорица Манојловић
Весна Марковић
Бојана Дамњановић

Наставници
Сузана Марковић
Димитар Славов
Драгица Ловре
Весна Јанковић
Дејан Дамњановић
Александар Васиљевић
Татјана Цветковић
Снежана Мијатовић
Александар Каматовић
Ана Лукић
Радмила Богићевић
Дарко Павловић
Михаило Аврамовић
Илић Срђан
Марија Митровић
Јована Петровић

Директор
Гордана Арнаутовић

Секретар
Јелена Пајевић

Педагог
Јована Терзић

Библиотекар
Димитар Славов

Шеф рачуноводства
Мирослав Бубања

Сервирка/спремачица
Милијана Тодосијевић

Помоћни радник
Слађана Вучковић

Помоћни радник/ложач
Бојан Петровић