Учитељи
Раденковић Ана
Манојловић Зорица
Марковић Весна
Бојана Дамњановић

Наставници
Марковић Сузана
Славов Димитар
Арнаутовић Гордана
Ловре Драгица
Јанковић Весна
Дамњановић Дејан
Васиљевић Александар
Цветковић Татјана
Васиљевић Иван
Белошевац Светомир
Мијатовић Снежана
Трифуновић Ана
Богићевић Радмила
Јовић Јелена

Директор школе
Петровић Милијана

Секретар школе
Гавриловић Душица

Педагог
Крстић Анђела

Библиотекар
Славов Димитар

Шеф рачуноводства
Марковић Милан

Сервирка/спремачица
Тодосијевић Милијана

Помоћни радник
Вучковић Слађана

Помоћни радник/ложач
Петровић Бојан