Учитељи
Раденковић Ана
Манојловић Зорица
Марковић Весна
Бојана Дамњановић

Наставници
Марковић Сузана

Славов Димитар
Ловре Драгица
Јанковић Весна
Дамњановић Дејан
Васиљевић Александар
Цветковић Татјана
Васиљевић Иван
Белошевац Светомир
Трифуновић Ана
Богићевић Радмила
Јовић Јелена
Михаило Аврамовић
Срђан Илић
Митровић Марија

Директор школе
Арнаутовић Гордана

Секретар школе

Педагог
Терзић Јована

Библиотекар
Славов Димитар

Шеф рачуноводства

Сервирка/спремачица
Тодосијевић Милијана

Помоћни радник
Вучковић Слађана

Помоћни радник/ложач
Петровић Бојан